Polityka prywatności

Polityka prywatności

Portal internetowy FreewayCamper Polska i zintegrowany z nim portal rezerwacji (zwane dalej łącznie „stroną internetową” lub ,,witryną") są obsługiwane przez FreewayCamper Polska sp. z o.o., ul. Huculska 6, 00-730 Warszawa o numerze NIP 5213958480 (zwany dalej „FreewayCamper” lub „my”). Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Z tego powodu ochrona danych we FreewayCamper ma wysoki priorytet i ściśle przestrzegamy przepisów Europejskiej Polityki Ochrony Danych oraz Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych.

1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na następującej podstawie prawnej:

1.1 Stosunek umowny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przetwarzamy dobrowolnie przekazane nam dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji świadczonych przez FreewayCamper usług w zakresie niezbędnym do przetwarzania rezerwacji, realizacji wynajmu, otwarcia konta klienta lub dla celów komunikacji przed zawarciem umowy najmu.

Zapisujemy podany dobrowolnie numer telefonu komórkowego w celu nawiązania kontaktu celem ustalenia godziny odbioru pojazdu, w przypadku zdarzeń nieprzewidzianych, opóźnionych zwrotów lub innych nietypowych czynności. Do wymaganego przetwarzania płatności dodatkowo wymagane są następujące dane: W przypadku płatności kartą kredytową za rezerwację, FreewayCamper wymaga Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych karty kredytowej.

1.2 Uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Niezbędne dane są przekazywane do FWC - FreewayCamper Polska w celu realizacji czynności administracyjnych (usługi IT, obsługa klienta, księgowość itp.) oraz sprawnego przeprocesowania rezerwacji wewnątrz naszej firmy. W tym zakresie przetwarzamy niezbędne dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f oraz odpowiednio lit. b RODO, w następujących celach:

Dane przechowywane w celu realizacji umowy i realizacji rezerwacji są przekazywane do lokalnych wypożyczalni/właścicieli kempingów i innych stron trzecich (np. dostawców usług IT, środków transportowych, obsługi klienta, a także są wykorzystywane do wysyłania e-maili i biuletynów oraz przetwarzania płatności) w przebiegu rejestracji i obsługi wynajmu pojazdów i miejsc kempingowych. W uzasadnionych przypadkach (np. uszkodzenie kamperów) zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych klienta do odpowiedniej stacji wynajmu/właściciela kampera. Przekazane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie do realizacji ich zadania w procesie, a nie do innych celów. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

Oprócz przetwarzania rezerwacji FWC - FreewayCamper Polska wykorzystuje również Twoje dane do celów reklamowych oraz do badania rynku i opinii, aby informować Cię o ofertach dostosowanych do Twoich zainteresowań za pośrednictwem zwykłej poczty lub newslettera. W tym celu przeprowadzamy scoring reklamowy dla reklam opartych na zainteresowaniach w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możesz wycofać zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów marketingowych w każdej chwili, wysyłając wiadomość do FreewayCamper Polska, ul. Huculska 6, 00-730 Warszawa lub na adres info@freeway-camper.com z tytułem "Privacy Policy".

W ramach przetwarzania płatności Twoje dane mogą być przekazywane następującym dostawcom usług płatniczych. Numer karty kredytowej lub inne dane bankowe nie są przechowywane we FreewayCamper, i są przekazywane bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych:

Płatności są przetwarzane przez naszego partnera heidelpay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg. Aby zapobiegać oszustwom i aktywnie je wykrywać, wysyłamy Twój adres IP do naszego partnera heidelpay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg. Twój adres IP jest przechowywany przez heidelpay GmbH. Wszystkie dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.

Heidelpay GmbH jest instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy o nadzorze usług płatniczych (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz [ZAG]) i jest zarejestrowana w Federalnym Urzędzie Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (nr rej. 122914), Niemcy.

Metoda płatności PayPal jest przetwarzana przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, P.C.A., 5. piętro, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych PayPal można znaleźć w Deklaracji PayPal o ochronie danych.

Ta strona internetowa korzysta z systemu rezerwacji online firmy treeme GmbH, Via Cantonale, CH-6633 Lavertezzo, Szwajcaria. Z Planyo można się skontaktować pod adresem www.planyo.com (zwanym dalej „Planyo”). Ta strona korzysta również z „cookies”, czyli plików tekstowych przechowywanych na Twoim komputerze, które ułatwiają Ci korzystanie z systemu rezerwacji online. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na jeden z serwerów Planyo w UE lub Szwajcarii i tam przechowywane. Planyo wykorzystuje te informacje, aby ułatwić Ci korzystanie z systemu rezerwacji online po powrocie na naszą stronę internetową, przechowując zapytania i parametry wyszukiwania. Planyo może również przekazywać takie informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w zakresie, w jakim takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Planyo. Możesz uniemożliwić instalowanie plików cookie w przeglądarce, wybierając odpowiednie ustawienia; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zebranych przez Planyo w sposób opisany powyżej oraz w celach określonych powyżej.

2. Login użytkownika/konto klienta

Masz możliwość utworzenia u nas osobistego konta klienta. W chronionym hasłem obszarze konta klienta możesz wygodnie zarządzać swoimi rezerwacjami i przechowywać swoje dane na przyszłe podróże.

Pola z gwiazdką (*) oznaczone jako obowiązkowe, które zawierają dane osobowe, służą wyłącznie do zarządzania i przetwarzania konta użytkownika. Początkowo wymagany jest tylko adres e-mail. Używamy go do weryfikacji Twojej tożsamości. W ramach rejestracji możesz dobrowolnie podać swoje imię i nazwisko, adres lub dane konta bankowego.

Dane te są wykorzystywane zarówno do rozliczeń, jak i do automatycznej funkcji wstępnego wypełniania w przyszłych rezerwacjach. Ponadto możesz dobrowolnie zapisać swój numer telefonu komórkowego do kontaktu w przypadku wydarzeń specjalnych oraz dla kontaktu z punktami wypożyczeń celem umówienia godziny odbioru kampera.

O ile wyraziłeś zgodę na te postanowienia, funkcja „pozostań zalogowany” będzie przechowywać trwałe pliki cookie na Twoim urządzeniu. Cookie zapewniają, że nie będziesz musiał ponownie się logować przy kolejnych wizytach na naszej stronie internetowej. Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli wyłączyłeś w ustawieniach swojej przeglądarki zapisywanie plików cookie.

Możesz zaktualizować lub usunąć swoje konto klienta – a co za tym idzie przechowywane dane osobowe – w dowolnym momencie za pośrednictwem osobistego konta klienta.

Usunięcie nie ma wpływu na dane osobowe wymagane przez prawo dla celów realizacji umowy najmu.

3. Newsletter (biuletyn informacyjny)

Adres e-mail/dane osobowe zbierane podczas rezerwacji są wykorzystywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu komunikacji z Tobą (np. komunikaty serwisowe, powiadomienia systemowe, e-mail w celu potwierdzenia rejestracji, do przesyłania informacji o koncie użytkownika, informacji o Twojej rezerwacji itp.).

Adres e-mail uzyskany w związku z rezerwacją wykorzystujemy również zgodnie z art. 7 ust. 3 niemieckiej UWG (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w celu regularnego przesyłania do Ciebie pocztą elektroniczną ofert produktów z naszego asortymentu, które są podobne do tych już zakupionych. Możesz cofnąć zgodę na użycie swojego adresu e-mail dla tego celu w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres unsubscribe@freeway-camper.com lub za pośrednictwem linku do anulowania newslettera.

Jeśli zarejestrujesz się do newslettera za pośrednictwem naszego linku rejestracyjnego, rejestracja następuje za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz cofnąć zgodę na wykorzystanie swojego adresu e-mail w dowolnym momencie, pisząc na adres unsubscribe@freeway-camper.com lub za pośrednictwem linku do anulowania newslettera.

4. Bezpieczeństwo danych

Chronimy prywatność użytkowników na naszej stronie internetowej i w podłączonych systemach za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. Aby zapewnić bezpieczny transfer danych osobowych, używamy protokołu szyfrowania TLS (RSA-2048 jest używany jako podstawowa metoda szyfrowania infrastruktury klucza publicznego). Ta procedura jest z powodzeniem stosowana w całej sieci WWW. Wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, adres, dane dotyczące płatności itp.) są tym samym szyfrowane, a co za tym idzie bezpiecznie przesyłane w Internecie. Możesz zobaczyć za pomocą symbolu (zamknięta kłódka) w dolnym pasku okna przeglądarki, że znajdujesz się w bezpiecznym obszarze.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane przetwarzane są co do zasady w Niemczech lub krajach Unii Europejskiej. Jeżeli przetwarzanie danych w państwach trzecich jest planowane w określonych przypadkach, przetwarzanie może odbywać się tylko wtedy, gdy odpowiedni poziom ochrony danych w państwie trzecim został ustalony przez Komisję UE na podstawie art. 45 RODO lub na podstawie standardowych klauzul umownych UE.

6. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane tak długo, jak jest to wymagane do odpowiednich celów przetwarzania (np. realizacja umowy, cele reklamowe) oraz w celu spełnienia przepisów dotyczących przechowywania danych handlowych i podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz § 257 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch [HGB]) oraz § 147 ust. 2 niemieckiego kodeksu podatkowego (AO).

7. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest FWC - FreewayCamper Polska, ul. Huculska 6, 00-730 Warszawa, adres e-mail info@freeway-camper.com, reprezentowany przez dyrektora zarządzającego Nikolai Voitiouk-Blum.

8. Prawa do informacji i reklamacji

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przechowywanych danych. W takich sprawach prosimy o kontakt z FWC - FreewayCamper Polska, ul. Huculska 6, 00-730 Warszawa lub napisz do nas na adres data.protection@freeway-camper.com.

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem data.protection@freeway-camper.com.

Ponadto masz prawo złożyć skargę dotyczącą ochrony danych do odpowiedniego państwowego organu nadzorczego.

9. Korzystanie z plików cookies

Gdy odwiedzasz naszą stronę, informacje są zapisywane w postaci plików cookie (małych plików tekstowych przechowywanych w Twojej przeglądarce). Zapisywane są tam informacje o korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej (identyfikator, data wizyty itp.). Za pomocą plików cookies ułatwiamy korzystanie z naszej oferty internetowej poprzez różne funkcje serwisowe (takie jak rozpoznawanie poprzednich wizyt) i dzięki temu możemy lepiej dostosować ofertę internetową do Twoich potrzeb. Możesz zatrzymać przechowywanie plików cookie oraz usunąć istniejące pliki cookie, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki. Funkcja pomocy większości przeglądarek informuje, jak zmienić te ustawienia. Brak akceptacji plików cookies może mieć wpływ na funkcje serwisowe oferty internetowej. Dlatego zalecamy pozostawienie włączonej funkcji plików cookie.

Ponadto używamy plików cookie stron trzecich do technologii retargetingu i remarketingu w celu optymalizacji naszej oferty internetowej, a także do celów marketingowych opartych na zainteresowaniach. Zapisane zachowanie podczas surfowania jest analizowane za pomocą algorytmu, dzięki czemu ukierunkowane rekomendacje produktów związane z zainteresowaniami w postaci banerów reklamowych lub reklam mogą być następnie wyświetlane na stronach internetowych osób trzecich. Bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, pseudonimizowane profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi użytkownika działającego pod pseudonimem.

Wyczerpujące informacje o tym, jak to zrobić w różnych przeglądarkach, można znaleźć na następujących stronach internetowych: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/lub Digital Advertising Alliance. Możesz tam również znaleźć informacje o tym, jak usunąć pliki cookie z komputera, a także ogólne informacje o plikach cookie.

Ustawienia plików cookie

Używamy różnych rodzajów plików cookie:

Tymczasowe pliki cookie, zwane również „sesyjnymi plikami cookie”, to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu naszej oferty online i zamknięciu przeglądarki. Takie pliki cookie to m.in. ustawienia językowe lub treść przechowywanego zamówienia.

Trwałe lub stałe pliki cookie są zapisywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Zalicza się tutaj m.in. stan logowania lub wprowadzone terminy wyszukiwania. Używamy takich plików cookie między innymi do pomiaru zasięgu i w innych celach marketingowych. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Możesz jednak w każdej chwili usunąć te pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Oprócz tak zwanych „plików cookie pierwotnych (first-party cookies)”, które są przez nas ustawiane w ramach naszej odpowiedzialności za przetwarzanie danych, używane są również tzw. „pliki cookie stron trzecich”, które są oferowane przez innych dostawców. O korzystaniu z „cookies podmiotów trzecich” oraz o współpracy z firmami zewnętrznymi, które świadczą dla nas usługi, takie jak śledzenie sieci lub pomiar zasięgu, informujemy poniżej. Tam zostaniesz poinformowany o możliwości sprzeciwu w stosunku do poszczególnych plików cookies.

9.1 Google AdWords

W celu optymalizacji naszej oferty internetowej oraz rekomendacji produktów korzystamy z technologii firmy Google Limited („Google”) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, „Google”) w celu tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników dotyczących zachowania podczas surfowania odwiedzających witrynę w celach marketingowych. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej przy ponownej wizycie. Zapisane zachowanie podczas surfowania jest analizowane za pomocą algorytmu, dzięki czemu ukierunkowane rekomendacje produktów związane z zainteresowaniami w postaci banerów reklamowych lub reklam mogą być następnie wyświetlane na stronach internetowych osób trzecich. Bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, spseudonimizowany profil użytkownika nie będzie łączony z danymi osobowymi użytkownika pseudonimu. Tworzenie pseudonimizowanych profili użytkowników dla reklam opartych na zainteresowaniach/preferencji reklam można w każdej chwili odmówić, odwiedzając stronę https://www.google.com/setting... Więcej informacji na temat reklam związanych z zainteresowaniami można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies... Facebook Custom Audiences

Ta strona korzysta z funkcji Retargeting-Pixel Custom Audience sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Za pomocą Piksela Remarketingowego możliwe jest wykorzystanie odwiedzających naszą stronę internetową jako grupy docelowej dla reklam na Facebooku. W tym celu na Twoim komputerze jest przechowywany plik cookie Facebooka. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz możliwości ustawienia prywatności na stronie https://facebook.com/ można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych (ustawienia prywatności) Facebooka https://facebook.com/policy.ph... i https://www.facebook.com/ads/settings. Możesz sprzeciwić się korzystaniu z Custom Audiences www.youronlinechoices.com/de/p....

9.3. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Ponadto ta strona internetowa wykorzystuje interfejs API Google AMP Client ID API do łączenia działań użytkowników ze stronami AMP z działaniami na stronach innych niż AMP za pośrednictwem Google Analytics. Kody śledzenia Google tej witryny wykorzystują funkcję „_anonymizeIp()”. W rezultacie adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest przetwarzany tylko w postaci skróconej, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie osobiste. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Ciebie z tej witryny, tworzenia raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie na swoim komputerze poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Informujemy jednak, że może to oznaczać, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zapobiec rejestrowaniu przez Google danych generowanych przez plik cookie w związku z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage... adjust (dostosuj)

Ta strona internetowa/aplikacja wykorzystuje również m.in. technologię analizy „dostosuj” firmy Adjust GmbH („adjust”). Adjust przeprowadza analizę z wykorzystaniem adresów IP i Mac użytkowników, jednak wyłącznie w formie zanonimizowanej. Uniemożliwia to wyciągnięcie wniosków na temat osoby fizycznej. Korzystając z tej witryny/aplikacji do celów analitycznych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie gromadzonych zanonimizowanych danych w sposób opisany powyżej i w celu wymienionym powyżej. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych poprzez dostosowanie, ze skutkiem na przyszłość. Zrób to, klikając poniższy link: https://www.adjust.com/opt-out... Webtrekk

Do statystycznej oceny stron internetowych wykorzystujemy technologie firmy Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Za pomocą usług Webtrekk zbieramy informacje statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Webtrekk GmbH posiada certyfikat TÜV w obszarze Web Controllingu. W szczególności zbieranie i przetwarzanie danych śledzenia zostało sprawdzone i poświadczone pod kątem zgodności z ochroną danych i bezpieczeństwa danych. Informacje przesyłane przez przeglądarkę są gromadzone i oceniane w kontekście korzystania z tej witryny. Odbywa się to za pomocą technologii plików cookie i pikseli, które są wbudowane na każdej stronie internetowej. Bezpośrednie odwoływanie się do ludzi jest przez cały czas wykluczone. Zebrane w ten sposób dane służą do tworzenia anonimowych profili użytkowników, stanowiących podstawę statystyk internetowych. Bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, dane zebrane za pomocą technologii Webtrekk nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika tej strony internetowej i nie są w żadnym momencie łączone z danymi osobowymi przez właściciela pseudonimu.

Zezwolenie Webtrekk na gromadzenie i przechowywanie danych może zostać cofnięte w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat ochrony danych w Webtrekk można znaleźć pod następującym linkiem: http://www.webtrekk.com/index/... AdClear Campaign Tracking

Korzystamy z usług AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin („AdClear”) w celu zbierania informacji statystycznych do śledzenia kampanii i w konsekwencji odpowiedniej optymalizacji oferty usług dla naszych klientów. W tym celu wykorzystywane są również pliki cookie. Dane zbierane są w formie czysto anonimowej. Dane osobowe nie będą przesyłane do AdClear. AdClear GmbH posiada certyfikat TÜV Saarland w zakresie ochrony danych w zakresie systemów śledzenia kampanii.

Jeśli nie zgadzasz się z gromadzeniem danych przez AdClear Campaign Tracking, możesz to zmienić w ustawieniach - plik cookie o nazwie „adclearoptout”.

9.7 Adtryba

Dane są gromadzone i przechowywane na tej stronie internetowej przy użyciu technologii AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/), a dane te są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowania. Te profile użytkowania służą do analizy zachowań odwiedzających i są oceniane w celu ulepszenia i dostosowania projektu naszej strony internetowej zgodnie z wymaganiami. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowania nie są łączone z danymi osobowymi osób, którym przypisano te pseudonimy, bez wyraźnej zgody, której należy udzielić oddzielnie.

9.8 Tapad

Raporty dotyczące różnych aplikacji i urządzeń

Firma gromadzi i wykorzystuje informacje z różnych aplikacji i urządzeń do celów raportowania. Firma nie gromadzi danych osobowych za pośrednictwem swojej technologii, w tym między aplikacjami i urządzeniami. Firma stosuje określone techniki, aby umożliwić swojej technologii śledzenia śledzenie użytkowników w aplikacjach i urządzeniach, w tym synchronizację plików cookie i identyfikatorów oraz podobne praktyki.

9.9 AB Tasty

Ta strona korzysta również z usługi analityki internetowej AB TASTY SAS AB Tasty, która jest wykorzystywana do testów A/B i innych. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji przeglądarki odwiedzającego i analizy korzystania z tej witryny. Pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak AB Tasty przetwarza Twoje dane, można znaleźć pod adresem https://www.abtasty.com/terms-.... Ta strona zawiera również wskazówki dotyczące wyłączania śledzenia w dowolnym momencie.

9.10 Hotjar

Aby poprawić obsługę użytkownika na naszych stronach internetowych, korzystamy z oprogramowania firmy Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Za pomocą oprogramowania możemy mierzyć i oceniać zachowanie użytkowników (ruchy myszy, kliknięcia, naciśnięcia klawiszy, wysokość przewijania itp.) na naszych stronach internetowych. W tym celu na terminalach użytkowników umieszczane są pliki cookie i mogą być przechowywane dane od użytkowników, takie jak informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, czasie spędzonym na stronie itp. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez hotjar można znaleźć na stronie http://www.hotjar.com/privacy. Możesz sprzeciwić się korzystaniu z usług Hotjar pod adresem https://www.hotjar.com/opt-out... Sojern.

Plik cookie SOJERN zbiera informacje o Twoich działaniach związanych z rezerwacjami i preferencjach internetowych witryn partnerów turystycznych oraz wyświetla spersonalizowane i trafne reklamy podczas przeglądania innych witryn internetowych i platform mediów społecznościowych. SOJERN może również umożliwiać przechowywanie informacji o konwersjach wykorzystywanych do śledzenia, raportowania i optymalizacji wydajności kampanii SOJERN. Możesz dowiedzieć się o SOJERN i wypisać się https://www.sojern.com/privacy... więcej.

9.12 Snowplow

Ta strona internetowa/aplikacja wykorzystuje Snowplow Opensource, technologię analityczną firmy Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, Londyn, EC2A 4RQ, Wielka Brytania). Za pomocą tej technologii analitycznej zbieramy dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przesyłane przez przeglądarkę są gromadzone i oceniane w kontekście korzystania z tej witryny. Odbywa się to za pomocą technologii plików cookie i pikseli, które są wbudowane na każdej stronie internetowej. Zebrane w ten sposób dane służą do tworzenia profili użytkowania stanowiących podstawę statystyk internetowych. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie na swoim komputerze poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić FreewayCamper gromadzenie danych generowanych przez plik cookie w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej, a także przetwarzanie tych danych przez FreewayCamper, sprzeciwiając się takiemu gromadzeniu i przetwarzaniu, korzystając z następującego linku: data.protection@freeway -camper.com

9.13 Criteo

Ta strona korzysta z piksela retargetingowego (retargeting pixel) Criteo, 32 rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Za pomocą piksela remarketingowego Criteo może wykorzystywać odwiedzających naszą stronę internetową jako grupę docelową do celów reklamowych. W tym celu plik cookie Criteo jest przechowywany na Twoim komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Criteo oraz opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności pod Criteo https://www.criteo.com/privacy... - przeglądarki-internetowe / https://www.criteo.com/privacy...ądarki-internetowe/. Korzystanie z plików cookie można sprzeciwić się pod adresem www.youronlinechoices.com/de/p....

10. Wtyczki społecznościowe (social plugins)

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe sieci społecznościowych Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Pinterest, Inc. ., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA, i Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Wtyczki znajdują się na naszej stronie produktu i są wyłączone w stanie początkowym. Jeśli klikniesz odpowiedni przycisk, zostaniesz poproszony w nowym oknie o zalogowanie się do dostawcy mediów społecznościowych. W takim przypadku plik cookie jest umieszczany na Twoim komputerze. Jeśli klikniesz przycisk lub nie jesteś zalogowany do odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych, plik cookie nie zostanie umieszczony na Twoim komputerze.

Jeśli jesteś użytkownikiem odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych i jesteś zalogowany i klikniesz przycisk, informacja ta zostanie przesłana do Twojego profilu u odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Lubię to” na Facebooku lub publikując komentarz, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio z Twojej przeglądarki do sieci społecznościowej i tam przechowywane. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawcę, a także przysługujących Ci praw i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych (ustawienia prywatności) następujących dostawców:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: http://twitter.com/privacy

Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy

Instagram: http://instagram.com/about/leg... i Facebook ponoszą wspólnie odpowiedzialność za działanie strony na Facebooku, a my korzystamy z anonimowych danych statystycznych przekazanych przez Facebooka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do analizy naszej strony na Facebooku. Za gromadzenie i przetwarzanie tych danych odpowiada Facebook. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania tych danych oraz Twoich praw do Facebooka można znaleźć w oświadczeniu o polityce prywatności* na naszej stronie na Facebooku.

11. Aktualizacje i zmiany

Oświadczenie o ochronie prywatności musi być od czasu do czasu dostosowywane w celu odzwierciedlenia rzeczywistych okoliczności i sytuacji prawnej. Przed skorzystaniem z naszej oferty należy zawsze sprawdzić Oświadczenie o ochronie prywatności i upewnić się, że jesteś na bieżąco z ewentualnymi zmianami lub aktualizacjami.